Onderwijs 23/09/2014

Team Antarctica

Voor de Hogeschool Utrecht is dit Antarctica-project gestart en begeleid van 2010 t/m/ 2014. Twee teams van studenten hebben een voertuig op zonne-energie ontworpen en gebouwd voor een expeditie op Antarctica.

De werkzaamheden bestonden uit het opzetten van de leeromgeving en randvoorwaarden waarbinnen studenten dit onderwijsproject konden uitvoeren. Hierbij ging het van het schrijven van het onderwijsprogramma en leerdoelen tot het regelen van sponsoring voor de realisatie.

Voor informatie: www.teamantarctica.nl.