Ergonomie 19/01/2010

Onderzoek kledingschade kantoorwerk

In samenwerking met de TU Delft is in 2010 onderzocht waarom werknemers kledingschade krijgen bij regulier kantoorwerk, sinds plaatsing van nieuwe bureaus. Volgens de fabrikant van de bureaus lag het aan de armsteunen van de (niet door hem geleverde) stoelen. De werknemers van het betreffende bedrijf zouden ook niet ergonomisch zitten.

Tijdens observatie is niet geconstateerd dat de medewerkers niet ergonomisch zaten (sorry voor de dubbele ontkenning). De armsteunen konden niet als zodanig gebruikt worden door de vormgeving van het bureau. De medewerkers steunden daarom op de bureaus met de ellebogen, waar ook de scheuren in de kleding zaten.

Tijdens de observatie is ook niet geconstateerd dat er scheuren ontstonden door gebruik van de bureaus, daarvoor was de tijd te kort.

You Might Also Like